ziek uit dienst

Ziek uit dienst: plichten werkgever

Een medewerker kan tijdens zijn ziekte in principe niet worden ontslagen – tenminste niet tijdens de eerste twee jaar van zijn ziekte, tenzij er sprake is van een ernstige misdraging. Wel kan het tijdelijke dienstverband aflopen tijdens de ziekte.

In dit artikel behandel ik de belangrijkste regels die gelden wanneer een medewerker ziek uit dienst gaat.

Wat als een medewerker ziek uit dienst gaat?

De werknemer is ziek en zegt zijn baan op

Werkgever hoeft geen loon meer te betalen. Wel is hij verplicht om de werknemer ziek te melden bij het UWV. Dit kan tot aan de laatste dag van zijn dienstverband.

Daarnaast heeft de werkgever een onderzoeksplicht wanneer de werknemer ziek uit dienst gaat. Een werknemer heeft namelijk geen recht op Ziektewet-uitkering of WW-uitkering als hij ontslag neemt. Dit onderzoek is afhankelijk per situatie.

Neemt een werknemer ontslag vanwege een nieuwe baan? Dan hoeft de werkgever alleen aan te geven dat hij akkoord gaat met het ontslag. Ook is het goed om werknemer wel uitdrukkelijk te waarschuwen dat hij geen WW-uitkering krijgt, mocht de nieuwe baan voor hem niet doorgaan.

Werknemer is ziek en zijn dienstverband loopt af

Loopt het dienstverband af tijdens de ziekte van de werknemer? Ook dan hoeft de werknemer het loon niet meer door te betalen en moet hij werknemer ziek melden via de Verzuimmelder van het UVW. Werknemer kan in dit geval wel een Ziektewet-uitkering krijgen. Ontvangt de werkgever al een Ziektewet-uitkering voor de zieke werknemer? En gaat de werknemer ziek uit dienst? Dan moet werkgever aan het UWV doorgeven dat werknemer uit dienst gaat. De Ziektewet-uitkering wordt dan direct aan de ex-werknemer uitgekeerd.

Vaak moet werkgever een re-integratieverslag maken  – behalve als de werknemer korter dan 6 weken in dienst blijft na de eerste ziektedag.

Welke documenten moet werkgever aanleveren bij het UWV?

Is werknemer ziek tijdens zijn dienstverband? Dan moet werkgever hem verplicht helpen bij zijn re-integratie. En de werknemer moet hier zelf ook aan meewerken. De bedrijfsarts moet een probleemanalyse opstellen. Als blijkt dat je werknemer vanwege zijn ziekte zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, moet werkgever samen met werknemer een Plan van Aanpak maken.

Ook moet werkgever een re-integratiedossier aanmaken, waarin onder andere het Plan van Aanpak staat. Mocht de werknemer ziek uit dienst gaan, dan moet werkgever in sommige gevallen een re-integratieverslag aanleveren bij het UWV. Hierin staat onder andere je Plan van Aanpak.

Het gaat dus om de volgende documenten:

1.     probleemanalyse

2.     Plan van Aanpak

3.     re-integratiedossier

4.     re-integratieverslag

Gaat werknemer binnen 6 weken na de eerste ziektedag uit dienst? Dan hoef werkgever geen re-integratieverslag aan te leveren.

Mag werkgever een zieke werknemer ontslaan?

Een zieke werknemer mag werkgever tijdens de eerste twee jaar (104 weken) van zijn ziekte niet ontslaan – tenzij er sprake is van een ‘dringende reden’ voor ontslag op staande voet. Ook als werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, mag werkgever hem niet ontslaan.

Dringende redenen voor ontslag op staande voet bij ziekte zijn bijvoorbeeld:

•   werknemer steelt,

•   hij lekt bedrijfsgeheimen,

•   hij heeft niet de bekwaamheden om het werk uit te voeren (dit staat los van zijn ziekte of burn-out),

•   hij fraudeert;

•   hij weigert het werk uit te voeren zonder geldige reden.

Werkgever moet hiervoor wel bewijs hebben en de reden direct neerleggen bij werknemer. Bij ontslag op staande voet hoeft werkgever de werknemer geen loon meer te betalen. Ook heeft hij geen recht op een WW-uitkering.

Wordt werknemer ziek tijdens zijn proeftijd? Dan geldt het ontslagverbod niet en mag werkgever hem wel ontslaan. Let op: daarvoor is ‘ziekte’ of zwangerschap geen geldige reden.

Dienstverband van een zieke werknemer beëindigen met wederzijds goedvinden

Meestal gebeurt het niet dat een werknemer tijdens de eerste 104 weken met wederzijds goedvinden ziek uit dienst gaat. Hij verliest immers zijn Ziektewet-uitkering als hij meewerkt aan zijn eigen ontslag tijdens deze periode.

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Soms is het echter voor beide partijen beter om het dienstverband te beëindigen. Stel, de werknemer heeft een burn-out opgelopen door omstandigheden op werk. Hij is niet meer in staat om naar kantoor te komen zonder psychologische problemen te ervaren. In dat geval kan het dienstverband worden ontbonden met wederzijds goedvinden. Er kan dan een ‘vaststellingsovereenkomst ’ worden opgesteld. Hier zitten de nodige risico’s aan dus schakel hiervoor altijd met een jurist of advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Juridisch advies nodig?

Ben je ziek en heb je vragen over je dienstverband? Plan hier gratis je intakegesprek met mij in, dan neem ik contact met je op.

Reactie plaatsen