ziek uit dienst second opinion bedrijfsarts

Second opinion bedrijfsarts nodig? Zo werkt het

Soms wil je een second opinion. De bedrijfsarts heeft misschien advies gegeven waar je het niet eens mee bent. Of je twijfelt over de begeleiding die je van je eerste bedrijfsarts ontvangt. In dit artikel vertel ik je precies hoe het aanvragen van een second opinion werkt.

Belangrijkste punten in dit artikel:

•   Elke werknemer heeft recht op een second opinion.

•   De kosten komen over het algemeen voor rekening van je werkgever.

•   Je kunt ook een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

•   De second opinion is niet bindend, maar weegt zwaarder dan het advies van de huisarts.

Heb ik recht op een second opinion bij een bedrijfsarts?

Ja, daar heb je recht op. Vanaf 1 juli 2017 hebben alle werknemers recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts, die niet bij de arbodienst of de werkgever is gecontracteerd. Alleen jij kunt om een second opinion vragen, niet je werkgever.

Je kunt ook – tegelijk of na je second opinion – het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Dit helpt bij vragen als:

•   Ben je geschikt om je werk te doen?

•   Zo niet, zijn er andere passende werkzaamheden?

•   Komt je werkgever zijn re-integratieverplichtingen na?

Je werkgever kan eveneens bij het UWV terecht voor een deskundigenoordeel. Jullie zijn namelijk beiden verantwoordelijk voor je re-integratie. Als daar onenigheid over is, dan helpt het UWV met het deskundigenoordeel.

Tip: Het oordeel is niet bindend en je kunt niet tegen het deskundigenoordeel in beroep gaan. Wel kunnen jij en je werkgever naar de rechter stappen als er nog steeds geen overeenkomst is gevonden. De rechter kan het deskundigenoordeel van het UWV in overweging nemen bij de uitspraak. Begeleiding van een arbeidsjurist helpt je een sterkere positie op te bouwen.

Geen reden tot opschorting re-integratie

Let er wel op dat het aanvragen van een second opinion of deskundigenoordeel niet tot uitstel van de re-integratie of het advies van de eerste bedrijfsarts leidt. Maak dus heldere afspraken met je werkgever over wanneer je weer aan het werk gaat terwijl je wacht op het advies van de tweede bedrijfsarts of het UVW.

Redenen voor een second opinion bij een bedrijfsarts

Stel, je bent ziek geworden door een te hoge werkdruk. Je hebt een burn-out opgelopen en nu stelt de eerste bedrijfsarts vast dat je wel weer aan het werk kan – gedeeltelijk. Je eigen huisarts en behandelend psycholoog geven je ander advies. Zij adviseren je nog minstens drie maanden te wachten. Daar ben je het wel mee eens; je energielevel is nog steeds niet wat het was. Ik kan me voorstellen dat je het advies van de eerste bedrijfsarts in dit geval dan niet compleet vertrouwt. Om meer zekerheid te hebben, is het logisch dat je een second opinion bij een andere bedrijfsarts wilt aanvragen.

Naast bovenstaand voorbeeld zijn er andere redenen om een second opinion aan te vragen:

•   De bedrijfsarts denkt dat jouw gezondheidsproblemen niet werkgerelateerd zijn.

•   De bedrijfsarts vindt dat je geen (verdere) behandeling nodig hebt.

•   Je bent het niet eens met het verloop van de behandeling.

•   De bedrijfsarts beoordeelt dat je niet arbeidsongeschikt bent. Jij en je huisarts denken daar anders over.

•   Je huisarts vraagt om een second opinion.

•   Je voelt je niet op je gemak bij de eerste bedrijfsarts.

•   Je wilt graag weer aan het werk, maar de eerste bedrijfsarts geeft daar geen goedkeuring voor.

Wel moet het aanvragen van een second opinion altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts gebeuren.

Hoe vraag je een second opinion aan?

Je vraagt de eerste bedrijfsarts om een second opinion. Hij moet hiermee akkoord gaan, tenzij hij zwaarwegende redenen heeft om het niet te doen. In dat geval moet hij deze argumenten schriftelijk aan je voorleggen.

Hulp nodig?

Ben je ziek en heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Of willen zowel jij als je werkgever wel uit elkaar maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Brons Legal Ontslagrecht is gespecialiseerd in ontslag en kan je adviseren wat de beste aanpak is tijdens ziekte. Bel ons gerust om te sparren over jouw situatie.

Reactie plaatsen