Onderhandelen over transitievergoeding 

Biedt jouw werkgever je een vaststellingsovereenkomst aan? Over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding, kun je onderhandelen. Er is vaak veel onderhandelingsruimte. Maak hier gebruik van! Brons Legal Ontslagrecht controleert graag het voorstel van de vaststellingsovereenkomst die je van je werkgever hebt ontvangen. Grote kans dat er voor jou meer uit te halen is. Brons Legal helpt bij het krijgen van een transitievergoeding.

                                                                                  null

Waarom onderhandelen over de transitievergoeding?

Gratis hulp bij onderhandelen transitievergoeding

Als je werkgever jou een vaststellingsovereenkomst overhandigt, kan de onderhandeling beginnen. Een vaststellingsovereenkomst is meestal eenzijdig opgesteld. Het is het eerste voorstel van je werkgever voor jouw ontslag. Daarin staat ook een voorstel van de hoogte van jouw transitievergoeding. Het voorstel is vaak in het voordeel van de werkgever. Je werkgever zal namelijk meestal niet direct een eindbod doen. 


Naast de transitievergoeding zijn er nog afspraken te maken over andere vergoedingen. Denk aan budget voor opleidingen, outplacement of het laten betalen van de juridische kosten door de werkgever. 

In bijna alle ontslagzaken worden de juridische kosten door de werkgever volledig of grotendeels vergoed. Alle kosten die je maakt voor het laten controleren van de vaststellingsovereenkomst, het juridisch advies dat je krijgt en het laten uitvoeren van de onderhandelingen zijn vaak volledig of grotendeels gedekt. Kortom, meestal is er meer uit te halen dan je denkt! Neem geen genoegen met de minimale transitievergoeding en andere zaken. . 


Bereken je transitievergoeding!

Transitievergoeding berekenen

Waarom onderhandelen over de transitievergoeding? 

Als je werkgever jou een vaststellingsovereenkomst overhandigt, kan de onderhandeling beginnen. Een vaststellingsovereenkomst is meestal eenzijdig opgesteld. Het is het eerste voorstel van je werkgever voor jouw ontslag. Daarin staat ook een voorstel van de hoogte van jouw transitievergoeding. Het voorstel is vaak in het voordeel van de werkgever. Je werkgever zal namelijk meestal niet direct een eindbod doen. 


Naast de transitievergoeding zijn er nog afspraken te maken over andere vergoedingen. Denk aan budget voor opleidingen, outplacement of het laten betalen van de juridische kosten door de werkgever. 

Gratis hulp bij onderhandelen transitievergoeding

In bijna alle ontslagzaken worden de juridische kosten door de werkgever volledig of grotendeels vergoed. Alle kosten die je maakt voor het laten controleren van de vaststellingsovereenkomst, het juridisch advies dat je krijgt en het laten uitvoeren van de onderhandelingen zijn vaak volledig of grotendeels gedekt. Kortom, meestal is er meer uit te halen dan je denkt! Neem geen genoegen met de minimale transitievergoeding en andere zaken. 


Bereken je transitievergoeding!

Transitievergoeding berekenen

Hoogte van jouw transitievergoeding

De transitievergoeding is heel eenvoudig zelf uit te rekenen via onze tool. 


Wil je liever direct sparren over jouw mogelijkheden? Dat kan kosteloos en vrijblijvend. Bel ons of boek direct via onze afsprakenplanner een afspraak.

Gratis advies


Contact

Hoe bereken je de transitievergoeding?

Aan de hand van twee factoren wordt de transitievergoeding bepaald:

 • de hoogte van je maandsalaris;

 • de tijd dat je bij je werkgever in dienst bent.

 

In 2024 wordt de hoogte van de transitievergoeding als volgt berekend. 

 • Voor elk jaar dat je in dienst bent, krijg je 1/3e maandsalaris

 • Voor de resterende maanden krijg je 1/36e maandsalaris

 • Voor de resterende dagen krijg je 1/1095e maandsalaris. 

 

Een voorbeeld: de transitievergoeding 2024

Stel, je hebt 10 jaar, 6 maanden en 20 dagen bij je huidige werkgever gewerkt en je laatste maandsalaris is € 3.600,- bruto inclusief vakantiegeld. De hoogte van je transitievergoeding is dan:

·       € 3.600/3= € 1.200 x 10 (jaar) = € 12.000,-

·       € 3.600/36= € 100 x 6 (maanden) = € 600,-

·       €3.600/1095 = € 3,29 x 20 (dagen) = €66,-. 

De hoogte van je transitievergoeding bedraagt in dit geval dus € 12.666,-.


Vind hier meer informatie over de belasting van de transitievergoeding.


Voorbeeld Inge

Inge werkt acht jaar bij haar werkgever en werkt sinds een jaar in een ander team. Binnen dit team klikt het niet goed. Haar nieuwe manager vindt dat Inge niet naar wens functioneert in deze positie, maar laat Inge verder aan haar lot over. Ze laat Inge geen verbetertraject volgen en er worden ook geen gesprekken gevoerd over de manier waarop Inge haar werk beter zou kunnen doen. Het overvalt Inge dan ook dat haar manager haar ineens een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, waarin als vergoeding de transitievergoeding wordt aangeboden. 

Inge nam contact op met Brons Legal Ontslagrecht om haar situatie te bespreken. Wij dachten met haar mee en namen de onderhandelingen van Inge over. Omdat de werkgever geen goede reden had voor het ontslag van Inge (er was helemaal geen ontslagdossier en ook geen verbetertraject doorlopen) was dit geen passend voorstel voor een einde van de arbeidsovereenkomst. Inge had ervoor kunnen kiezen om het voorstel van haar werkgever af te wijzen en in dienst te blijven, maar dat zag Inge niet meer zitten na deze gang van zaken. In situaties als deze is er (veel) meer onderhandelingsruimte over de voorwaarden voor ontslag. Ter compensatie hebben wij voor Inge gezorgd dat ze (los van alle overige voorwaarden) bovenop de transitievergoeding nog vier maandsalarissen uitbetaald heeft gekregen. Op deze manier voelde Inge meer rust om de tijd te nemen bij het vinden van een nieuwe baan.  


Vaststellingsovereenkomst


Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen?


Ga er dan niet zomaar mee akkoord en teken niet gelijk!

Je hebt de mogelijkheid om te onderhandelen over de voorwaarden voor het einde van je dienstverband. Hoewel het een goede keuze kan zijn om onder bepaalde voorwaarden in te stemmen met je ontslag (als je bijvoorbeeld eigenlijk zelf al weg wilt) is het zeker niet verplicht om met je ontslag in te stemmen.

Je kunt ook aangeven dat je er niet mee akkoord gaat en je in dienst blijft. Dan moet je werkgever alsnog naar het UWV of de rechter om je ontslag aan te vragen. Wil je overleggen wat voor jou de beste keuze is? Neem contact op met Brons Legal Ontslagrecht, wij helpen je graag verder. 


Vaststellingsovereenkomst laten controleren


Vaststellingsovereenkomst


Heb je een vaststellings-overeenkomst ontvangen?


Ga er dan niet zomaar mee akkoord en teken niet gelijk!

Je hebt de mogelijkheid om te onderhandelen over de voorwaarden voor het einde van je dienstverband. Hoewel het een goede keuze kan zijn om onder bepaalde voorwaarden in te stemmen met je ontslag (als je bijvoorbeeld eigenlijk zelf al weg wilt) is het zeker niet verplicht om met je ontslag in te stemmen.

Je kunt ook aangeven dat je er niet mee akkoord gaat en je in dienst blijft. Dan moet je werkgever alsnog naar het UWV of de rechter om je ontslag aan te vragen. Wil je overleggen wat voor jou de beste keuze is? Neem contact op met Brons Legal Ontslagrecht, wij helpen je graag verder. 


Vaststellingsovereenkomst laten controleren


Gevolgen van een vaststellingsovereenkomst

null

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst neem je ontslag met wederzijds goedvinden. Zowel jij als je werkgever zijn het dus eens over het ontslag. In de vaststellingsovereenkomst leg je de gemaakte afspraken ten aanzien van je ontslag vast.


Belangrijke voorwaarden waarover kan worden onderhandeld zijn de hoogte van je ontslagvergoeding en de einddatum van je arbeidscontract. Maar ook zaken als vrijstelling van werk of een positief getuigschrift kunnen worden vastgelegd. Wil je weten over waar je op moet letten bij een vaststellingsovereenkomst? Lees hier meer.

Voor jou als werknemer heeft het ook voordelen om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Een juridische procedure is emotioneel slopend en kan ook verkeerd voor jou uitpakken. Daarnaast is het ook voor jou een duurder traject. Zo krijg je, ook als je de procedure wint, vaak niet volledig je juridische kosten vergoed.

Een belangrijke reden om voor een vaststellingsovereenkomst te kiezen is de mogelijkheid met een goede verstandhouding afscheid te nemen van je werkgever en van collega’s. Bij een procedure escaleert de verstandhouding vaak. Je hebt bovendien ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging met wederzijds goedvinden. En als je de afspraken op de juiste wijze in de vaststellingsovereenkomst vastlegt, behoud je ook je recht op een WW-uitkering

FAQ Vaststellingsovereenkomst

Kan ik zelf om een vaststellingsovereenkomst vragen?

Het initiatief hiervoor ligt in beginsel bij je werkgever. Je krijgt van het UWV geen WW-uitkering als het initiatief voor ontslag bij jou als werknemer ligt. Je bent dan immers verwijtbaar werkloos geworden. Je kunt je werkgever niet dwingen om aan een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) mee te werken. Hij kan eenvoudig aangeven dat je gewoon zelf ontslag kunt nemen als je weg wilt.

Toch is je werkgever in sommige gevallen gebaat bij jouw vertrek en zal dan wellicht bereid zijn om mee te werken aan een einde van je dienstverband door middel van een vaststellingsovereenkomst. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als duidelijk is dat je niet goed op je plek zit en dit ook bij de werkgever ongemak veroorzaakt. In dat geval zou je werkgever bereid kunnen zijn om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Voor je recht op een WW-uitkering is het wel belangrijk om in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat het initiatief van het einde van je dienstverband bij de werkgever ligt.

In hoeverre je dan ook over een ontslagvergoeding kunt onderhandelen, hangt af van de vraag of en in welke mate je werkgever gebaat is bij het einde van je arbeidsovereenkomst. bel ons gerust als je hierover wilt sparren.

Heb ik recht op een WW-uitkering bij wederzijds goedvinden?

Ja, maar alleen als je dit goed regelt in de vaststellingsovereenkomst. Ook de opzegtermijn moet in acht worden genomen. Laat je vaststellingsovereenkomst dus altijd controleren door een jurist of advocaat.

Welke opzegtermijn moet mijn werkgever gebruiken?

Check voor de opzegtermijn allereerst of er iets over vermeld staat in je arbeidsovereenkomst, of de CAO (als die op jouw overeenkomst van toepassing is). Is dat niet het geval? Dan is de opzegtermijn volgens de wet:
- Arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar: 1 maand
- Arbeidsovereenkomst vijf tot tien jaar: 2 maanden
- Arbeidsovereenkomst tien tot vijftien jaar: 3 maanden
- Arbeidsovereenkomst vijftien jaar of langer: 4 maanden
zie verder hierover blog opzegtermijn werkgever.


Gevolgen van een vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst neem je ontslag met wederzijds goedvinden. Zowel jij als je werkgever zijn het dus eens over het ontslag. In de vaststellingsovereenkomst leg je de gemaakte afspraken ten aanzien van je ontslag vast.


Belangrijke voorwaarden waarover kan worden onderhandeld zijn de hoogte van je ontslagvergoeding en de einddatum van je arbeidscontract. Maar ook zaken als vrijstelling van werk of een positief getuigschrift kunnen worden vastgelegd. Wil je weten over waar je op moet letten bij een vaststellingsovereenkomst? Lees hier meer.

null

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst

Voor jou als werknemer heeft het ook voordelen om met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Een juridische procedure is emotioneel slopend en kan ook verkeerd voor jou uitpakken. Daarnaast is het ook voor jou een duurder traject. Zo krijg je, ook als je de procedure wint, vaak niet volledig je juridische kosten vergoed.

Een belangrijke reden om voor een vaststellingsovereenkomst te kiezen is de mogelijkheid met een goede verstandhouding afscheid te nemen van je werkgever en van collega’s. Bij een procedure escaleert de verstandhouding vaak. Je hebt bovendien ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging met wederzijds goedvinden. En als je de afspraken op de juiste wijze in de vaststellingsovereenkomst vastlegt, behoud je ook je recht op een WW-uitkering

Direct vaststellingsovereenkomst controleren?


Vul het onderstaande formulier in en laat vandaag nog je vaststellingsovereenkomst checken.


 • Ontzorgt je volledig 
 • Stelt je WW-uitkering 100% veilig 
 • Regelt een hogere en eerlijke ontslagvergoeding
 • Helpt je vandaag nog met een gratis eerste advies 
 • Werkt alleen voor werknemers en staat aan jouw kant!
 • 100% gratis en geen verplichtingen


 Wij werken in een beveiligde omgeving, je gegevens zijn bij ons veilig. 

Liever op een andere manier contact opnemen?


null

Telefonisch (020 308 6955)

Belnull

E-mail 

MailBrons Legal Ontslagrecht is gespecialiseerd in ontslagrecht. Je krijgt bij ons de beste juridische expertise, met een persoonlijke aanpak en begeleiding. 


null


Controle van je vaststellingsovereenkomst

 • Ontzorgt je volledig 
 • Stelt je WW-uitkering 100% veilig 
 • Regelt een hogere en eerlijke ontslagvergoeding
 • Helpt je vandaag nog met een gratis eerste advies 
 • Werkt alleen voor werknemers en staat aan jouw kant!


null

Wij kunnen voor jou regelen:

 • vrijstelling van werk
 • kwijtschelden van studiekosten
 • coaching/outplacement budget
 • gebruik van de leaseauto
 • ontheffing van je concurrentie- of relatiebeding
 • een positief getuigschrift en/of referenties
 • vrijstelling van werk
 • kwijtschelden van studiekosten
 • coaching/outplacement budget
 • gebruik van de leaseauto
 • ontheffing van je concurrentie- of relatiebeding
 • een positief getuigschrift en/of referenties


Rietje Brons

Wat klanten over ons zeggen

Snel en vakkundig geholpen

Zonder Rietje was het mij niet gelukt om zo goed uit de onderhandelingen te komen aangaande het einde van mijn arbeidscontract. Ze doet alles in goed overleg en heeft de kwestie snel en vakkundig afgehandeld. Ik heb veel aan onze samenwerking gehad, bedankt daarvoor!

Tamara ★★★★★

Reactie binnen 1 uur

  Zit je in een ontslagsituatie en heb je een ontslagvoorstel of vaststellingsovereenkomst ontvangen? Teken nooit zomaar! Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan grote financiële gevolgen hebben. Zo loop je mogelijk je recht op een WW-uitkering mis, of een passende en eerlijke ontslagvergoeding.
  Geef het stressvolle ontslagtraject uit handen. Dit geeft jou de rust die je nodig hebt, zodat jij je weer kan richten op nieuwe mogelijkheden.
  Laat je ontslagvoorstel vandaag nog 100% gratis en vrijblijvend controleren door een ervaren ontslagjurist. 


Zaken die voor jou belangrijk zijn

Brons Legal Ontslagrecht haalt het maximale uit je ontslag, waarbij een goede verhouding tussen jou en je werkgever voorop staat.

Een eerlijk ontslag houdt voor ons meer in dan enkel de hoogst mogelijk ontslagvergoeding en het zeker stellen van je recht op WW-uitkering. 

Reactie binnen 1 uur

  Zit je in een ontslagsituatie en heb je een ontslagvoorstel of vaststellingsovereenkomst ontvangen? Teken nooit zomaar! Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan grote financiële gevolgen hebben. Zo loop je mogelijk je recht op een WW-uitkering mis, of een passende en eerlijke ontslagvergoeding.
  Geef het stressvolle ontslagtraject uit handen. Dit geeft jou de rust die je nodig hebt, zodat jij je weer kan richten op nieuwe mogelijkheden.
  Laat je ontslagvoorstel vandaag nog 100% gratis en vrijblijvend controleren door een ervaren ontslagjurist. 


Zaken die voor jou belangrijk zijn

Brons Legal Ontslagrecht haalt het maximale uit je ontslag, waarbij een goede verhouding tussen jou en je werkgever voorop staat.

Een eerlijk ontslag houdt voor ons meer in dan enkel de hoogst mogelijk ontslagvergoeding en het zeker stellen van je recht op WW-uitkering. 

Stel je vraag via Whatsapp