Vaststellingsovereenkomst laten controleren
Alle informatie over de vaststellingsovereenkomst
info@bronslegal.nl
Alle informatie over de vaststellingsovereenkomst
06/24/2024
4 min
0

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

06/24/2024
4 min
0

Wil jouw werkgever je arbeidscontract beëindigen? Je werkgever biedt jou dan waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst aan. Maar wat is een vaststellingsovereenkomst? De vaststellingsovereenkomst wordt ook wel VSO of beëindigingsovereenkomst genoemd. Een vaststellingsovereenkomst houdt in dat je met je werkgever afspreekt dat je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat. Een vaststellingsovereenkomst is pas geldig als zowel de werkgever als werknemer akkoord gaan.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

Werkgevers lossen arbeidsconflicten vaak op met een vaststellingsovereenkomst. Ook bij een reorganisatie wordt vaak een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Voor jouw werkgever is het vaak een voordeel als jullie er met een vaststellingsovereenkomst uitkomen. Zo is er geen sprake van een langslepende ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter. Hiermee voorkomt je werkgever het risico dat ze de ontslagprocedure verliezen en een hogere vergoeding dan alleen de transitievergoeding moeten betalen.

Wat houdt een vaststellingsovereenkomst in?

In een vaststellingsovereenkomst staan afspraken en voorwaarden waaronder je werkgever het dienstverband wil beëindigen. Je bent niet verplicht om met het voorstel van de vaststellingsovereenkomst akkoord te gaan. Sterker nog, jij kan onderhandelen met je werkgever over de voorwaarden.

In een vaststellingsovereenkomst staat onder andere:

  • om welke werkgever en werknemer het gaat.
  • per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.
  • de reden van ontslag.
  • de afspraken die worden gemaakt tussen werknemer en werkgever. Denk hierbij aan wat er gebeurt met het opnemen of uitbetalen van je vakantiedagen en overuren, het afronden van werkzaamheden, of er sprake is van vrijstelling van werk of dat je nog op je werk komt tot de beëindigingsdatum.
  • wat de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Denk hierbij aan hoe lang je nog gebruik mag maken van de auto van de zaak, de telefoon en laptop. Maar ook hoe lang je nog toegang hebt tot de werkomgeving en onder welke voorwaarden.
  • wat de afspraken zijn als er sprake is van een concurrentiebeding. Het is absoluut mogelijk te onderhandelen om dit te verwijderen.
  • de transitievergoeding of ook wel ontslagvergoeding. Dit kan worden opgenomen onder secundaire arbeidsvoorwaarden. Als werknemer heb je hier namelijk recht op als het initiatief van de vaststellingsovereenkomst vanuit de werkgever komt.

Onderhandel over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst

Jouw werkgever zet je misschien onder druk dat je snel de vaststellingsovereenkomst moet tekenen. Ga nooit zomaar akkoord met een vaststellingsovereenkomst maar win eerst juridisch advies in. Grote kans dat er voor jou veel meer voordelen uit te halen zijn en dat je voorkomt dat je bepaalde rechten verliest. Er is vaak veel onderhandelingsruimte. Bovendien maken we geregeld mee dat de vaststellingsovereenkomsten (per ongeluk of moedwillig) fouten bevat. Ook komt het voor dat een WW-uitkering later ingaat dan het dienstverband eindigt. Hierdoor is er een gat in je inkomen. Door dit goed te laten controleren kun je dit voorkomen.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Behoud je rechten op een WW-uitkering met een vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat jouw werkgever het initiatief neemt voor een vaststellingsovereenkomst. Dit moet ook in de vaststellingsovereenkomst staan. Als dit er niet in staat loop je namelijk het risico dat je geen aanspraak mag maken op een WW-uitkering.

Finale kwijtschelding in de vaststellingsovereenkomst

Een belangrijk onderdeel dat vaak aan het einde van de vaststellingsovereenkomst aan de orde komt is de finale kwijtschelding. Dit betekent dat jij en je werkgever afstand doen van verdere rechten en afspraken en dat de afspraken in de vaststellingsovereenkomst geldend zijn. Stel dat je later ontdekt dat je letsel tijdens je werk hebt opgelopen, dan kun je daar geen aanspraak meer op maken bij je werkgever. Laat dit daarom goed controleren!

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Ben jij ziek en ontvang je een vaststellingsovereenkomst? Teken deze overeenkomst dan niet. Je hebt namelijk geen recht op een WW-uitkering als je ziek uit dienst gaat. Als je de vaststellingsovereenkomst tekent terwijl je ziekt bent zeg je dus het recht op een ziektewetuitkering op. Je kan dat alleen nog een bijstandsuitkering aanvragen. Er zijn zeker mogelijkheden als je voorziet dat je tegen het einde van je arbeidscontract weer beter bent. Maar laat je hierover altijd vooraf adviseren door een arbeidsjurist.

Ontbinden van de vaststellingsovereenkomst

Heb je een vaststellingsovereenkomst getekend zonder het inschakelen van juridisch advies? Dan kun je alsnog de vaststellingsovereenkomst laten controleren door ons. Het herroepingsrecht is 14 dagen na tekenen dus kom dan snel in actie. Deze 14 dagen bedenktijd moet ook vermeld staan in de vaststellingsovereenkomst. Staat dit er niet in, dan is de werkgever verplicht de bedenktijd te verlengen naar 21 dagen.

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst voor jou als werknemer

Het heeft voor jou als werknemer voordelen om met een vaststellingsovereenkomst afscheid te nemen van je werkgever. Stel je start een juridische procedure, dat is vaak lang en emotioneel uitputtend. Bovendien kan het verkeerd voor je uitpakken en is het een duurder traject. Zo krijg je, ook als je de procedure wint, vaak niet volledig je juridische kosten vergoed.

Een belangrijke reden om voor een vaststellingsovereenkomst te kiezen is de mogelijkheid om snel en met een zo goed mogelijke verstandhouding uit elkaar te gaan. Je hebt ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden van beëindiging met wederzijds goedvinden zoals de hoogte van je ontslagvergoeding. En als je de afspraken op de juiste wijze in de vaststellingsovereenkomst vastlegt, behoud je ook je recht op een WW-uitkering en krijg je je loon doorbetaald tot de beëindiging van je dienstverband. Vaak kun je de beëindiging van je dienstverband ook vooruit schuiven, als je verwacht meer tijd nodig te hebben om een nieuwe baan te vinden.

Juridische hulp bij je vaststellingsovereenkomst

Ontvang jij een vaststellingsovereenkomst van je werkgever? Teken dan niet voordat je de vaststellingsovereenkomst hebt laten controleren! Geef aan dat je tijd nodig hebt om na te denken. Ondertussen blijf je beschikbaar om te werken. Schakel zo snel mogelijk juridische hulp in. Een jurist kan je helpen met de onderhandelingen en de juiste vastlegging van voorwaarden in het contract. Op deze manier krijg je het beste uit je ontslagsituatie en verspeel je geen rechten, zoals je recht op een WW-uitkering of een gat in je salaris tot je beëindigingsdatum.

Het is trouwens gebruikelijk om juridische hulp in te schakelen als je een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen. De meeste werkgevers houden hier ook rekening mee en stellen het zelfs op prijs. Het voorkomt namelijk problemen of claims achteraf. Om deze reden betaalt de werkgever vaak ook de juridische kosten, gedeeltelijk of volledig.

Hulp bij het onderhandelen van je vaststellingsovereenkomst

Brons Legal Ontslagrecht heeft jarenlang ervaring met het onderhandelen over voorwaarden in vaststellingsovereenkomsten. Wij kijken nergens meer gek van op. Heb jij te maken met ontslag? Er komt dan veel op je af. We kunnen ons voorstellen dat jij je afvraagt wat een vaststellingsovereenkomst überhaupt is? Waar moet je op letten? Wat betekent het allemaal wat erin staat?  Wij vinden het belangrijk dat jij met een goede regeling afscheid neemt van je werkgever. Daarom helpen wij je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op om jouw situatie te bespreken zodat je een idee krijgt waar wij jou bij kunnen helpen.

contact


Reacties
Categorieën