Bereken de transitievergoeding

Momenteel wordt er gewerkt aan de implementatie van een rekentool, waardoor je direct de hoogte van jouw transitievergoeding kunt zien. Nog even geduld dus. Maar wist je dat je de transitievergoeding heel eenvoudig zelf uit kunt rekenen?

En dat we meestal een hogere vergoeding uitonderhandelen? 

Hieronder wordt dit allemaal uitgelegd. Wil je liever direct sparren over jouw mogelijkheden? Dat kan kosteloos en vrijblijvend. Bel ons of boek direct via onze afsprakenplanner een afspraak.

Hoe bereken je de transitievergoeding?

De transitievergoeding bij ontslag wordt aan de hand van twee factoren bepaald:


 1.     de hoogte van je maandsalaris;
 2.     de tijd dat je bij je werkgever in dienst bent.

 

De hoogte van de transitievergoeding 2024 wordt als volgt berekend. 


 •      Voor elk jaar dat je in dienst bent, krijg je 1/3e maandsalaris
 •      Voor de resterende maanden krijg je 1/36e maandsalaris
 •      Voor de resterende dagen krijg je 1/1095e maandsalaris. 

 

Een voorbeeld: de transitievergoeding 2024


Stel, je hebt 10 jaar, 6 maanden en 20 dagen bij je huidige werkgever gewerkt en je laatste maandsalaris is € 3.600,- bruto inclusief vakantiegeld. De hoogte van je transitievergoeding is dan:

·       € 3.600/3= € 1.200 x 10 (jaar) = € 12.000,-

·       € 3.600/36= € 100 x 6 (maanden) = € 600,-

·       €3.600/1095 = € 3,29 x 20 (dagen) = €66,-. 

De hoogte van je transitievergoeding bedraagt in dit geval dus  12.666,-.

Maximum transitievergoeding 2024


Er zit helaas een maximum aan de hoogte van de transitievergoeding. In 2023 bedraagt de hoogte van de transitievergoeding maximaal €89.000. 

Daarop is een uitzondering: als je jaarsalaris hoger is dan deze € 89.000. Dan krijg je maximaal één jaarsalaris aan transitievergoeding. Stel dus dat je laatste jaarsalaris € 95.000,- bedraagt, dan zou je maximale vergoeding dus ook € 95.000 zijn. Uiteraard moet je voor dit soort hoge vergoedingen lang bij de werkgever in dienst zijn, dit zijn uitzonderlijke situaties. 

 

Wat valt er onder loon bij de berekening van je transitievergoeding?


Niet alleen je loon en vakantiegeld tellen mee bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding, ook andere loonbestanddelen kunnen bij je laatste loon opgeteld worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

 •       Provisie
 •       Eindejaarsuitkering
 •       Bonussen
 •       Winstuitkeringen


Wanneer krijg je een transitievergoeding?


Kort gezegd heb je recht op een transitievergoeding als:

 1.       Het initiatief van het ontslag vanuit je werkgever komt. Dit geldt ook bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. 
 2.      Je hebt niet ernstig verwijtbaar gehandeld. Bij een ontslag op staande voet, krijg je daarom geen transitievergoeding. 

Er zijn ook uitzonderingssituaties te bedenken waarbij je geen recht hebt op een transitievergoeding, bijvoorbeeld voor minderjarigen of wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt. 

De vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding


Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je door middel van een vaststellingsovereenkomst uit elkaar besluit te gaan. Bij een ontslag vanwege een reorganisatie wordt er echter vaak een vaststellingsovereenkomst aangeboden waarbij de ontslagvergoeding bijvoorbeeld 1,3 maal de transitievergoeding is. Veel ruimte om te onderhandelen over de ontslagvergoeding bij een sociaal plan (reorganisatie) is er niet. Wel kun je besluiten om niet akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst zodat de werkgever alsnog naar het UWV moet. 

 

Bij een individueel ontslag is het gebruikelijk om te onderhandelen over je ontslagvergoeding. Vaak wordt de wettelijke transitievergoeding gebruikt als uitgangspunt, de werkgever heeft dit bijvoorbeeld genoemd in het eerste ontslagvoorstel. De werkgever heeft echter een groot voordeel bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. In de onderhandelingen over de hoogte van je ontslagvergoedingen gaan we dan ook meestal niet akkoord met een ontslagvergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. 

 

Meestal komen we bij een individueel ontslag uit op een hogere vergoeding en wil de werkgever daaraan meewerken omdat hij anders een ontslagprocedure moet starten bij het UWV of bij de rechtbank. Dat kost tijd en geld en de werkgever loopt het risico dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen. De billijke vergoeding 


Als je werkgever geen legitieme reden heeft om je te ontslaan hebben we een nóg betere onderhandelingspositie. De kans is dan immers aanwezig dat een rechter, mocht het tot een procedure komen, een extra vergoeding toekent naast de transitievergoeding. Dat wordt een billijke vergoeding genoemd. Dit kan onder andere worden toegekend als de werkgever geen (goed) ontslagdossier kan presenteren. Een werkgever doet er in dat geval verstandig aan om een hogere ontslagvergoeding aan te bieden in de vaststellingsovereenkomst. Ook als er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie veroorzaakt door de werkgever, het creëren van een onwerkbare situatie, discriminatie of intimidatie zal de werkgever (flink) water bij de wijn moeten doen wil hij de werkrelatie door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigen. 


Wil je hierover met ons van gedachten wisselen? Bel ons of plan direct een vrijblijvend gesprek in.


Contact

De transitievergoeding en belasting 


Tot slot: de transitievergoeding is een bruto bedrag en hierover moet helaas loonbelasting worden betaald. Je krijgt dus een lager (netto)bedrag uitgekeerd. De hoogte van de te betalen belasting hangt af van je jaarinkomen. Als je werkgever teveel belasting inhoudt, kun je dit later terugvragen bij de belastingdienst. Ook kan je later besluiten om een verzoek tot middeling te doen bij de Belastingdienst, als je inkomen door de ontvangst van de transitievergoeding (flink) hoger ligt dan de jaren ervoor of erna. Je kunt daarmee mogelijk ook een teruggave van de Belastingdienst ontvangen. Een boekhouder kan je hier meer over vertellen. 

Kunnen wij jou verder helpen?

Wil je direct sparren over jouw mogelijkheden? Dat kan kosteloos en vrijblijvend, plan direct een afspraak in.